Ananda150210.indd

Ayurvedan mukaan vuodenajat vaikuttavat ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen
terveyteen. Mitä ankean talven helpottamiseksi voisi tehdä?
TEKSTI� JENNIFER�BECKMAN� KUVITUS� ANNA�SALMISALO
sesta. Kaamosmasennus on yleistä alavirei- VUODENAIKOJEN�OMINAISUUDET
syyttä, joka vaikuttaa ihmisiin erityisesti Doshat lisääntyvät niiden vuodenaikojen ai- vuoden pimeimpinä kuukausina. Se näyttää kana, joilla on samanlaisia ominaisuuksia. Kun dosha on noussut tiettyyn rajaan asti, se John Updike
sennus, mutta tietyt oireet, kuten hiilihyd- ärtyy ja fyysiseen kehoon voi ilmaantua oi- raattien himo ja painonnousu, ovat tyypilli- Esimerkiksi vata ärtyy kuivissa, tuulisissa kuussa ja kestää maaliskuuhun. Mutta tie- Itse asiassa vuodenajoilla on suora vaikutus ja viileissä olosuhteissa kuten syksyllä. tysti talvi tuntuu kestävän paljon kauemmin sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvoin- Kapha ja vata lisääntyvät talvella, kun on ja erityisesti silloin, kun on sen keskellä. Pi- tiin. Ayurvedan eli 5000 vuotta vanhan paran- märkää ja kylmää. Pitta puolestaan nousee meät, kylmät aamut saavat sängystä nouse- nusmenetelmän mukaan ”eri vuodenajoille kesällä. Kevät tuo tullessaan kaphan lisään- misen ja päivään valmistautumisen tuntu- sopivan ruokavalion ja rutiinien noudattami- tymisen aiheuttamat ongelmat, kuten kevät- maan raskaalta. Eikö olisikin ihanaa vain kä- nen kasvattaa ihmisen voimia”. Ayurvedassa fl unssat, allergiat ja talvea heikomman ruu- pertyä sängyn pohjalle, kunnes aurinko nou- tunnistetaan viisi peruselementtiä: eetteri, ansulatuksen. Ärtyneitä doshia lievitetään ilma, tuli, vesi ja maa, joille tyypillisistä omi- sellaisilla ruokavalioilla ja elämäntavoilla, naisuuksista ja yhdistelmistä maailmankaik- jotka ovat vallitseville olosuhteille vastak- On hassua, että joulukuu voidaan täyttää keus koostuu. Elementit luokitellaan kol- kaisia. Toisin sanoen viileät juomat ovat ter- uskonnollisilla juhlilla, perheiden kokoon- veellisiä pitan ärtyessä ja vastaavasti läm- tumisilla ja useilla pikkujouluilla, mutta se järjestelmään. Vata on eetterin ja ilman yhdis- mittävät ruuat vatan tai kaphan ärtyessä.
on silti yksi vuoden masentavimmista kuu- telmä. Pitta syntyy tulen ja veden sekoittues- Välttääkseen jatkuvan ärsytyksen aiheut- sa. Kapha on seuraus maan ja veden yhdisty- tamaa doshien epätasapainotilaa ayurvedas- taneemme joulukuussa paljon rahaa, mutta misestä. Aivan kuten meillä jokaisella on oma sa suositellaan vuodenaikojen mukaista oh- vielä ei näy keväästä merkkiäkään. Kärsim- hallitseva doshamme, myös vuorokauden- ja jelmaa suojelemaan aineenvaihdunnan tasa- me kuivasta ja hilseilevästä ihosta, hiukset vuodenajoilla sekä elämän erilaisilla vaiheil- painoa vuodenaikojen vaihtuessa. Siksi jo- näyttävät elottomilta ja energia on vähissä. la, esimerkiksi lapsuudella, aikuisiällä ja van- kaiselle vuodenajalle on laadittu erityinen ruokavalio ja erilaiset elämäntapaa koskevat KAHDEKSANTOISTA
ohjeet. Ne pitävät terveyden tasapainossa ja erinomaisia ihon kostetuttamiselle ja ravit- LIIALLISEN�VATAN�
auttavat selviämään vaihtuvien vuodenaiko- semiselle sisältäpäin. Vältä alkoholia ja kofe- YLEISET�TUNTOMERKIT
jen aiheuttamasta stressistä ja rasituksesta.
iinipitoisia juomia, sillä ne poistavat vettä KAUSIOHJELMA�TALVEKSI
● Paha maku ja kuiva suu, ei ruokahalua 4. Terveellisten rasvojen sisällyttäminen Talvella on havaittavissa kaphan ja vatan päivittäiseen ruokavalioon voi rauhoittaa luonnollista lisääntymistä, joka aiheutuu vata doshaa eli talvella vallitsevan energian kylmästä ja märästä säästä. Iho on kuiva, kovaa ja kuivaa luonnetta. Ayurvedassa suo- hiukset elottomat ja energia on vähissä. Tal- sitellaan gheetä eli kirkastettua voita ruuan- vella pitäisi yrittää pysytellä lämpimänä ja laittoon. Oliiviöljy on toinen erinomainen LIIALLISEN�PITTAN�
rentona, mutta samalla huolehtia energian vaihtoehto. Yhdessä kaltattujen, liotettujen YLEISET�TUNTOMERKIT
liikkuvuudesta kehon läpi. Lämpimät kylvyt mantelien kanssa ne ovat solujemme ravitse- tai höyrykylvyt eteeristen öljyjen kera ovat suositeltavia. Lämpimät juomat ja ruuat, 5. Mikäpä on miellyttävämpää kuin pitkä, joilla on lämmittävä vaikutus, ovat etusijalla höyryävän kuuma kylpy kylmän ja kurjan tal- kylmiin tai jäisiin ruokiin ja juomiin näh- vipäivän jälkeen. Tämä saa olosi tuntumaan den. Kun ulkoinen ympäristö on kylmä, keho lämpimämmältä, mutta liiallinen altistumi- LIIALLISEN�KAPHAN�
säilyttää lämpöä ja yrittää varastoida sitä. nen kuumalle vedelle voi kuivattaa ihoa lisää. YLEISET�TUNTOMERKIT
Siksi ruuansulatus vahvistuu ja pystyy ha- Lisää muutama pisara kylpyöljyä veteen, älä- jottamaan öljyjä, rasvoja ja maitotuotteita kä liota itseäsi kylvyssä tuntikausia.
(esimerkiksi jugurttia, maitoa ja juustoa). aineeseen ja suihkusaippuaan ihon kosteu- den vuoksi. Saippua voi ärsyttää kuivaa ihoa. man ruuansulatuksen ansiosta niitä on hel- Ayurvedassa puhdistusaineena käytetään kaurahiutaleita tai kikhernejauhoa maitoon sekoitettuna. Talvella tähän voi lisätä muuta- rinta ennen suihkua tai kylpyä eteeristen öl- AYURVEDISET�KAUNEUSVINKIT
man pisaran aloe veraa tai seesamöljyä. jyjen kera on ihanteellinen kuivalle, elotto- Talvella iho kuivuu ja kovettuu ja sillä on tai- pumusta halkeilla ja kutista. Kädet ja huulet peellinen talvella. Älä säästä rahaa ostamalla 9. Kylmä talvisää ja lyhyet päivät houkut- rohtuvat. Voita talvi-ihon ongelmat näiden halpaa kosteusvoidetta. Etsi itsellesi hyvä, televat kääriytymään kotisohvalle. Kuntoi- ayurvedan tuhatvuotisten kauneusvinkkien omalle ihotyypillesi sopiva voide. Saadakse- lun puute voi aiheuttaa kehon järjestelmien si parhaan tuloksen käytä kosteusvoidetta lamaantumista. Osta harjoituskortti saille, 1. Juo paljon vettä talvella. Ayurvedan mu- heti ihon puhdistuksen jälkeen kosteaan jonne voit pysähtyä joogatunneille kotimat- kaan suositellaan juomaan haaleaa tai kuu- ihoon. Se auttaa ihon säilyttämään kosteu- kalla lataamaan akkuja ja pistämään energi- maa vettä, koska kylmä vesi estää kunnolli- den. Muista kosteuttaa koko keho, ja kiinni- an taas virtaamaan. Lämpimien ruokien syö- sen ruuansulatuksen. Runsaan veden nautti- tä erityistä huomiota kyynärpäihin, polviin, minen, lämpimän veden tai esimerkiksi in- minen kosteuttaa kehon sisäistä järjestel- käsiin ja jalkoihin. Niissä iho voi halkeilla ja kivääri- ja kaneliteen juominen voi auttaa mää, joka vastaavasti tuo tärkeitä ravintoai- tulla hyvin kipeäksi. Kevyt kosteutus ennen neita ihosoluihin pitäen ne ravittuina, kirk- nukkumaanmenoa voi auttaa. Jos iho on hy- poistamista elimistöstä. Näin iho pysyy vin kuiva, liota jalkoja ensin 10 minuuttia 2. Talvella lämmitys voi aiheuttaa vahin- lämpimässä vedessä. Sivele sitten karitevoi- 10. Ayurvedassa käytetään yrttejä sisäises- koa iholle. Matkustamme lämmitetyissä au- ta kantapään ja päkiän kohdalle ja pistä su- ti tuomaan piristävää vaikutusta. Esimerkik- toissa lämmitetyille työpaikoille ja sitten si amla, shatavari, ashwaganda ja guduchi lämmitettyihin koteihin. Yritä kääntää läm- 8. Talvella on erityisen tärkeää kuoria ihoa auttavat ylläpitämään ihon terveyttä ja ulko- mitys niin pienelle kuin mukavuuden rajois- poistamalla kuollutta ihosolukkoa. Se auttaa näköä. Neem puhdistaa verta ja auttaa vah- sa voit erityisesti yöllä nukkuessasi. Tasapai- ihoa uusiutumaan. Kerran viikossa tehtynä vistamaan vastustuskykyä samoin kuin val- nota ilman kuivumista ilmankostuttajalla. kuorinta ehkäisee ihon näyttämistä elotto- Ilmankosteuden tasapaino ehkäisee myös malta. Älä hiero liian kovaa, ja osta helläva- Yogamaya Devi (Jennifer Beckman) on vapaa kirjoi�aja, raisia kuorintatuotteita. Käytä kuorinnan joogan ja ayurvedan harjoi�aja sekä Vedic Cultural Fel- 3. Syö vihreitä vihanneksia ja kurpitsoita, jälkeen kosteuttavaa naamiota. Kuivaharjaa lowshipin johtaja. Lisätietoja saa osoi�eesta www.vedic- joissa on paljon vettä ja ravinteita. Ne ovat kehosi noin kerran viikossa. Merisuolakuo- TALVINEN�RUOKAVALIO
● Syö hyvä aamiainen, esimerkiksi kuu- Vuorokauden 02–06
maa puuroa tai haudute�uja omenoita.
aika, klo
taateleita). Ei jaloste�ua valkeaa sokeria.
● Lämmi�ävää teetä, jossa on esimerkik- Vuodenaika
si inkivääriä, kanelia, appelsiinia, lakritsia ● Paljon maitotuo�eita, luomumaitoa, ● Pyri syömään päivän viimeinen ateria Elämän vaihe
● Lämmintä ve�ä sitruunamehun kera.
puoli seitsemään mennessä illalla.
YHDEKSÄNTOISTA

Source: http://www.anandalehti.fi/wp-content/uploads/2012/10/0110-1.pdf

Kapitel 6: arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (tätigkeitsbericht 2010 der bundesärztekammer)

Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft Kapitel 6. Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft 6.1 Aufgaben Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) berät seit 1952 als wis-senschaftlicher Fachausschuss der Bundesärztekammer (BÄK) diese in allen Fragen derArzneibehandlung und Arzneimittelsicherheit. Sie dient in gleicher Funktion der Kas-senärztlic

Cognitive benefits of bioastin astaxanthin and spirulina

Cognitive Benefits of BioAstin Natural Astaxanthin Some other nutraceuticals have begun to attain a certain level of fame for having beneficial properties for the brain. But due to BioAstin’s superior antioxidant and anti-inflammatory properties, indications are that it will prove to be superior to all other nutraceuticals for brain health. There is substantial evidence that most diseas

Copyright © 2008-2018 All About Drugs