Microsoft word - ghid dermatofitii.doc

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC I TRATAMENT PENTRU DERMATOFI II

1. Introducere
1.1. Defini ie
Dermatofi iile sunt dermatomicoze produse de un grup de fungi parazi i, caracterizat prin Keratinofilie ce afecteaz omul i animalele care pot produce leziuni inflamatorii cu aspect clinic variat putând fi superficiale sau profunde cu posibil afectare 1.2. Importan a medico-social
Epidermofi iile se întâlnesc în 15-30% din popula ia adult , în special cea urban , iar în unele colectivit i sportive sau în internate afecteaz pân la 50% din persoane. Factori favorizan i: ciorapii i lenjeria sintetic , înc l mintea sintetic i de cauciuc, utilizarea detergen ilor i nu a s punului, via a în colectivit i, c mine, etc. Ultimele studii scot în eviden tendin a sc derii masive a pilomicozelor i cre terea însemnat a micozelor determinate de T. rubrum (aproximativ 45% din totalul 2. Criterii de diagnostic
2.1. Simptome i semne clinice esen iale vor fi abordate ulterior la forme clinice.
2.2. Explor ri diagnostice:
2.2.1. – minimale: examenul direct a produsului patologic (scuame, fir de p r, raclaj
2.2.2. – op ionale: • Îns mân are pe medii de cultur selective (ex. mediu Sabouraud)
• IDR cu extracte de cultur de ciuperci
2.3. Forme clinice ( i complica ii)
a) Tinea cruris: prurit inghino-genital, zon congestiv i/sau madidant cu un chenar de vezicule sau scuamo-curste la periferie. b) Tinea pedis: prurit de intensitate mare interdigitoplantar, macerare alb , fisurare i vezicula ia spa iilor interdigitale (mai ales IV), descuama ie lamelar , c) Tinea faciei: pl ci circinate, cu margini elevate, leziuni eritemato-scuamoase d) Tinea manuum: form hiperkeratozic sau form veziculoas exudativ de e) Pilomicozele sunt localizate la nivelul scalpului i a b rbii, f) Tinea capitis : afecteaz regiunea scalpului i are urm toarele variante clinico-etiologice: Microsporia: apare la copii colari i produce mici epidemii în colectivit i, fiind foarte contagioas . Clinic: pl ci mari scuamoase la nivelul scalpului cu fire de p r rupte egal la 3-4mm de la emergen , cu aspect îngro at de un depozit pulverulent în man on, eviden iearea dermatofitului la examenul firului de p r tip ectotrix, la lampa Wood apare fluorescen verzuie: Tricofi ia forma uscat : pl ci scuamoase în pielea p roas a scalpului de talie mic , numeroase cu fire de p r rupte la diferite Tricofi ia forma profund inflamatorie: leziuni papulo-nodulare pustuloase, intens inflamatorii, grupate sau confluente tumoral în pielea scalpului, la copii (Kerion Celsi) sau pielea b rbii la adult (Sicozis); epilarea este lejer ; examen micotic – parazitare Favusul: alopecie atrofo-cicatricial progresiv , excentric , cu alterarea elasticit ii i luciului firului de p r, apari ia godeului favic, decelarea parazitului prin examen micologic endotrix cu Tinea unguium: deformare i friabilitate unghial , îng lbenirea unui sector din lama unghial , deta area lamei unghiale de patul 2.3.1. Complica ii: pot ap rea complica ii infec ioase – piodermit stafilococic sau
erizipel în cazul micozelor plantare sau chiar i alt localizare. Eczematizarea este destul de frecvent . Limfangit cu adenopatie locoregional în cazul pilomicozelor inflamatorii. 3. Atitudine terapeutic .
3.1. Principii generale:
Pentru formele de micoz superficial – tratament concomitent cu evitarea factorilor favorizan i i a autocontagiunii sau a contagiunii în familie i colectivitate. Pentru pilomicoze – izolarea cazurilor cu anchet epidemiologic i controlul copiilor din colectivit i, spitalizarea celor bolnavi, dezinfec ia obiectelor cu care a venit în contact bolnavul; Pentru micozele zoofilice se va efectua controlul veterinar al 3.2. Tratamentul ambulator se preteaz la toate formele de micoz superficial .
3.2.1.
Protec ia persoanelor din anturajul bolnavului 3.2.2. Tratamentul medicamentos:
Produ i topici :deriva i imidazolici ( clotirmazol, miconazol, econazol, ketoconazol, bifonazol, fenticonazol etc ), terbinafin , ciclopiroxolamina produ i de uz general : Fluconazol, Itraconazol, Terbinafina Tratamentul dermatofi iilor se poate face numai topic i/sau sistemic în Localizarea la nivelul unghiilor i p rului necesit i tratament Micozele inflamatorii necesit tratament sistemic Leziunile localizate extinse necesit i tratament local i sistemic Tratamentul antimicotic topic se aplic de 1-2 ori / zi, 4-8 s pt mâni. În cazul pilomicozelor inflamatorii se indic i epilarea mecanic . b) Chirurgical plus tratament antimicotic c) Local: avulsie chimic plus tratament antimicotic local i sistemic
3.3. Criterii de internare:
Micozele superficiale extinse i complicate cu infec ia bacterian (erizipel) 3.4. Tratamentul spitalicesc – conform formei clinice i complica iilor coexistente.
3.5. Dispensarizarea:
Supravegherea tratamentului pân la vindecare Controlul colectivit ilor (anchet , depistare, tratament) Control al mediului profesional favorizant. CANDIDOZELE CUTANEO-MUCOASE

1. Introducere
1.1. Defini ie:
Candidozele sunt infec ii micotice acute, subacute, mai rar cronice, provocate de specii de ciuperci din genul Candida, cu localizare pe piele, unghii sau pe mucoase (gur , tubul digestiv, vagin, bronhii, pl mâni). Terenul este factorul de baz în apari ia manifest rilor determinate de infec ia micotic . 1.2.Importan a medico-social
Reprezint aproximativ 25% din totalul infec iilor micotice, Cu r spândire larg , la persoane de toate vârstele. 2. Criterii de diagnostic
2.1.Simptome i semne clinice esen iale:
existen a la nivelul leziunilor de depozite alb cremoase leziunile sunt acompaniate de prurit i senza ie de arsur 2.2. Explor ri diagnostice
2.2.1. Minimale:
Îns mân area pe mediu de cultur selectiv (m. Sabouraud) 2.2.2. Op ionale:
Aspectul microscopic al culturii ( celule levurice, pseudofilamente) Identificarea speciilor de candida prin testele de fermentare ale Antifungigrama ( pentru formele cronice i rezistente) 2.2.3. Forme clinice i complica ii:
Candidoze cutanate: intertrigoconi, foliculite i perifoliculite candidozice Suprainfectare bacterian Eczematizare Eczematide, leziuni secundare la distan 3. Tratamentul
3.1. Principii generale:
eliminarea circumstan elor etiopatogenetice cunoscute: diabet, tratamente antibiotice i imunosupresoare, etc. tratamentul de sterilizare a rezervorului digestiv de candida tratamentul local: m suri de evitare a umezelii i aerisirea spa iilor intertriginoase, cu schimbarea ph-ului local, m suri de tratamente clasice: comprese cu solu ii antiseptice de Borax 3%, badijon ri cu violet de gen ian 1%, crème i unguente sau pudraje pentru localiz rile cutanate; badijon ri cu solu ii antimicotice sau ovule pentru localiz rile mucoasei vaginale. Tratamentul sistemic se recomand în candidozele cutaneo-mucoase cronice i în septicemia cu candida. În restul situa iilor tratamentul local este suficient.
3.2. Tratamentul medicamentos: Substan ele antimicotice sunt numeroase:
Antibiotice: Nistatin, Amphotericin B, Pimaricina Vioformul, Decadermul, Timol, Fenosept, Iodul, etc. Deriva i imidazolici: Clotrimazolul, Ketoconazolul, Itraconazolul, Fluoconazolul Deriva i imidazolici: utiliza i exclusiv local: Econazol, Isoconazol, Clotrimazol, Deriva i azolici utiliza i în micozele sistemice: Fluoconazolul (Diflucan) i Alte antifungice: 5-Fluorocitozina (Ancotil), Terbinafina (Lamisil) i Natamicina 3.3.Tratamentul ambulator se preteaz pentru toate formele de candidoz simpl .
3.4.Tratamentul în spital se face pentru cazurile cronice, cazurile complicate, cazurile
asociate unor afec iuni grave, cazurile de candidoz sistemic 3.5.Dispensarizarea:
Supraveghrea bolilor asociate infec iei micotice M suri pentru încadrarea bolnavului în profesie

Source: http://hofigal.in/alina/ali's/ghDer.pdf

Microsoft word - tesis respecto sobre la improcedencia de la suspensión con–

SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONTRA ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS (LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA). El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; 2. Que no contravenga disposiciones de orden público ni se ocasione perjui

cgsse.it

Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali FARMACIE Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica s

Copyright © 2008-2018 All About Drugs