"parkinson går att leva med" | hälsa | hälsotips träningstips friskvård träning | expressen

"Parkinson går att leva med" | Hälsa | Hälsotips Träningstips Friskvård Träning | Expressen En utskrift från Expressens nätupplaga – Expressen.se TRÄNING. Sara Riggare spelar Wi Fit med dottern Frida. Det är en träning som visat
sig synnerligen effektiv för drabbade av Parkinsons sjukdom. "I England har Nintendo
til och med en kvinna med parkinsons med i sin reklam", berättar Sara. Foto: Mikael
Sjöberg
"Parkinson går att leva
med"
Sara Riggare var 13 år när
hennes fot plötsligt inte lydde
Namn: Sara Riggare. Ålder: 40. Bor: Stockholm.
henne. Det kom att dröja nära
Familj: Man och åttaårig dotter. Gör: Tjänst​ledig från
20 år innan hon fick rätt
arbetet som miljökonsult för att studera hälsoinformatik
vid Karolinska institutet. Intressen: "Att vara på landet
diagnos - Parkinsons sjukdom. är paradiset."
- I dag mår jag bättre än jag
någonsin gjort, säger Sara.

20 000 svenskar har sjukdomen
Sjukdomen innebär att nervcel er i hjärnan som
producerar signalsubstansen dopamin bryts ned, vilket försämrar möjligheten att kontrol era kroppens rörelser. En skakning i ena handen är för majoriteten av de
Sjukdomen har ett långsamt förlopp, och är i dagsläget
obotlig. Exakt vad som orsakar Parkinson är oklart, men ålder och genetik är de främsta riskfaktorerna. Behandling sker bland annat med läkemedel som
omvandlas til dopamin av hjärncel erna i det drabbade fick problem med finmotoriken, som området.
med att knäppa knappar och dra på Omkring 20 000 svenskar har Parkinsons sjukdom,
sig strumporna. Hon hade svårt att
men enbart ett fåtal får diagnosen före 40-årsåldern. hål a balansen när hon cyklade och Hjärnfonden
så var det foten som inte vil e lyda.
- Det var irriterande, men jag tänkte Hjärnfonden samlar in pengar för att finansiera http://www.expressen.se/halsa/parkinson-gar-att-leva-med/?print=true "Parkinson går att leva med" | Hälsa | Hälsotips Träningstips Friskvård Träning | Expressen forskningsprojekt och sprida information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.
Sjukdomarna det handlar om är bland annat Parkinsons Vågade leva sitt liv
sjukdom, ADHD, Aspergers syndrom, Alzheimers Rätt diagnos fick hon först 2003, 32 sjukdom, MS och epilepsi. Så kan du hjälpa
- Det var chockartat. Jag, som deflesta andra, förknippar sjukdomen Ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador el er funktionsnedsättningar i hjärnan. Ditt bidrag betyder mycket för drabbade och deras familjer! Bli månader och höl på att lära sig gå.
månadsgivare el er ge en gåva på.
Plusgiro 90 11 25-5 el er Bankgiro 901-1255.
tacksam över att hon inte fick vetaatt hon hade Parkinson tidigare. Nuhade hon vågat leva sitt liv som de flesta andra i samma ålder: pluggat på högskolanoch bildat familj. Hon har frågat sig om hon hade skaffat barn om hon vetat att hon led av enhjärnsjukdom, som dessutom kan ha ärftliga faktorer.
- Fortfarande får många som får Parkinson höra av läkare att medicinen bara funkar 5-10 år och att de kommer att sitta i rul stol. Det blir lätt en självuppfyllande profetia. Mensjukdomen går att leva med - jag är inne på mitt 27:e år.
Optimistisk realist
Sara Riggare är ambassadör för Hjärnfonden.
- Jag vil sprida kunskap och visa att det går att leva ett bra liv trots en kronisksjukdom.
För Saras sjukdomsförlopp går inte att beskriva med en nedåtgående kurva. Sedanhon började äta medicinen Levodopa har hennes liv ändrats totalt, säger hon.
- Utan medicinerna skul e jag antagligen inte kunna röra mig, konstaterar hon.
Ännu finns ingen bot för Parkinsons sjukdom. Sara Riggare kal ar sig "optimistiskrealist" och hoppas att forskarna ska ligga steget före hennes sjukdoms​utveckling.
- Nu tänker jag "okej, det är så här i dag. I morgon är det bättre". Mitt viktigaste mantraär "vägra vara offer".
Hjälpt av tv-spel
Under uppväxten hatade Sara skolgymnastiken. För tre år sedan började hon medstyrketräning - och har blivit en hängiven gym​besökare. Som komplement spelar hontv-spelet Wi fit hemma, vilket visat sig vara utmärkt träning för Parkinsondrabbade.
- Min fysiska form är den bästa någonsin. Jag har bättre muskelkontrol , är rörligare, ja- al t. Visst blir jag trött ibland men när musklerna är starka kan jag ta mig dit jag vil ! Av Sofia Stridsman

Adress til denna artikel: http://www.expressen.se/halsa/parkinson-gar-att-leva-med http://www.expressen.se/halsa/parkinson-gar-att-leva-med/?print=true

Source: http://www.riggare.se/wp-content/uploads/2012/11/Parkinson-g%C3%A5r-att-leva-med-H%C3%A4lsa-Expressen.pdf

Deer run dental

Welcome to our Practice! Please help us by providing the following confidential information. PATIENT INFORMATION Name (last, first, middle):_____________________________________________Preferred________________ Date of Birth_________________ Sex : M_______ F_______ SS#_________________________________ Drivers License #:_____________________ Email address___________________________

Lowbonemass

• In addition to a diet rich in calcium and vitamin D, your doctormay recommend taking calcium and/or vitamin D supplements. by Janice Beatty, RN, BSN and Craig ButlerCheck with your doctor about the need for these supplements. What can be done to treat low bone mass? Following all of the above prevention measures is important in treating low bone mass, to help insure that there

Copyright © 2008-2018 All About Drugs