Inleiding

Inleiding
weerstand. De patiënt,drager van het MRSA MRSA infektie in het ziekenhuis
Hygiene is afgeleid van het franse woord ‘hygiène’ In een ziekenhuis is kans op besmetting groter als en van het griekse woord ‘hygieinos en betekent gevolg dat mensen door hun ziekte een verlaagde de gezondheid bevorderen.In grote lijnen betekent weerstand hebben en daardoor gevoeliger zijn en het: voorzorg voor de gezondheid door te zorgen De mens kan drager zijn van het Staphylo- voor een schone omgeving. In een ziekenhuis is cocus aureus, een bakterie die meestal voor- hygiene erg belangrijk, en dit proces wordt kon- komt in de neus, maar ook in andere delen van Reden temeer om te voorkomen dat de bakterie het lichaam. Over het algemeen is de bakterie niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar het Verspreiding van de MRSA bakterie vindt plaats kan soms wel steenpuisten veroorzaken en via de handen en de lucht. Om die reden is het Deze taak wordt verzorgd door Dienst Hygiene en noodzakelijk om de behandeling van patienten die Infectie Preventie kortweg afgekort als H.I.P. MRSA positief zijn geisoleerd te doen plaats Deze afdeling bestaat vanaf 1972 en momenteel Als de infektie ernstig is kan de bakterie goed zijn er 2 ziekenhuis hygiënistes werkzaam. Infektie preventie
Geisoleerde Verzorging
Bakteriën maken deel uit van het menselijk Voorzorgsmaatregelen zijn belangrijk om te lichaam, en dragen bij aan het welzijn van het aureus die niet behandelbaar is met gangbare voorkomen dat de bakterie zich verder kan antibiotika. Deze bakterie reageert niet op het verspreiden als bekend is dat een patiënt drager Een bakterie is een mikro-organisme die in het antibiotika Methicilline en heet Metyhicilline is van de MRSA bakterie, dan wordt de patiënt milieu voorkomt.De meeste bakteriën vormen Resistente Staphylococcus aureus afgekort over het algemeen geen gevaar voor de mens die gezond is. Bakteriën vormen een gevaar voor de Om de infektie veroorzaakt door deze bakterie Vaak weet een patiënt niet dat hij/zij drager is van gezondheid bij personen met een verlaagde te bestrijden zijn sterkere antibiotika nodig. En de bakterie, omdat er geen spesifieke symptomen weerstand, bij degenen die een operatie hebben de toediening geschiedt via een infuus. In zijn. Ontdekking vindt meestal plaats bij toeval, ondergaan of die een operatie moeten onder- geval er sterkere antibiotika gebruikt moet als bijvoorbeeld de toegepaste antibiotika voor de gaan. Het gevaar ligt in het feit dat bakteriën een worden om de infektie te bestrijden, zal de wondbehandeling niet de gewenste resultaten infektie kunnen veroorzaken. Normaal gesproken opname duur langer zijn, omdat de bijwer- wordt een infektie behandeld met antibiotika. kingen van de toegepaste antibiotika heftiger Volgens het protokol van het ziekenhuis dient een Heden ten dage zijn er wereldwijd bepaalde patiënt die langer als 24 uur in een buitenlands bacteriën die niet reageren op de gangbare Buiten de ziekenhuisomgeving veroorzaakt de ziekenhuis heeft gelegen, bij opname in het St. antibiotika. De bakterie is resistent geworden voor MRSA bakterie niet veel schade; de meeste Elisabeth Hospital gescreend te worden op MRSA de gangbare medicijnen. MRSA is een dergelijke mensen die drager zijn van het bakterie raken Het resultaat van de kweek is bekend na 5 dagen; bakterie die een patiënt met zich meedraagt het weer kwijt na verloop van tijd zonder dat ze gedurende die periode wordt de patiënt geisoleerd zonder weet van te hebben, en welk in een er bewust van waren drager te zijn. Alleen voor verzorgd. Als de uitslag bekend is en de kweek is ziekenhuisomgeving zich snel kan verspreiden als degenen met een verlaagde weerstand is de positief, dan blijft de patiënt geisoleerd. Zijn de niet tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen resultaten van de kweek negatief dan wordt de genomen worden. Een dergelijke situatie kan een gevaar vormen voor degenen met een verlaagde Strikte Isolatie verzorging betekent:
► na het bezoekuur als men wasgoed van de ► De patiënt verblijft alleen in een kamer; de patiënt meeneemt is het aanteraden dit in een plastic zak te doen; de kleding hoeft niet apart ►De personeelsleden die met de patiënt in aanraking komen dragen een jas met lange mouwen, een mond/neus masker, een muts en voorkomen dat de bakterie zich naar andere dienen ervoor ter voorkoming van besmetting van ► Na verzorging van de patiënt dient het Samenvattend
personeel de handen goed te wassen met water en zeep en vervolgens te desinfekteren met een verantwoordelijkheid van het H.I.P. team. De instrukties en informatie aan patient en Gedurende 5 dagen dient de patiënt zijn/haar
familie is taak van de verpleegkundigen van de lichaam en haar te wassen met een speciale shampoo ( Betadine shampoo) en dient een speciale neuszalf te gebruiken: Bactroban. kontakt opnemen met één van de ziekenhuis- Aan het eind van deze kuur wordt na twee dagen hygienistes bereikbaar op telefoon: 432-1071/ Ondanks een patiënt drager is van het MRSA bakterie, vinden de nodige medische onder- zoeken en behandelingen gewoon doorgang. Meestal vinden ze plaats aan het eind van het worden door altijd de handen goed te wassen dagprogramma van bewuste afdeling; waarbij na gebruik van het toilet of na het snuiten van naderhand desinfektie van apparatuur en ruimtes Tegenwoordig is er een speciale desinfekte- rende handenalkohol verkrijgbaar, die men kan Voor bezoekers, is er meestal geen gevaar . Wel zijn er speciale instrukties voor de bezoekers die een patiënt bezoeken die geisoleerd ►Indien men meerdere patiënten moet bezoeken wordt aangeraden dit te doen alvorens men de ► de bezoeker hoeft geen verdere voorzorgs-

Source: http://swcserver.net/Customer/Sehos/pdf/MRSAfolder-ned.pdf

Medizinischer leitfaden für die spielerbetreuung im fussball

Doping, Nikotin, Alkohol und andere Drogen 5 74 5 Doping, Nikotin, Alkohol 75 und andere Drogen 5.1 Doping Definition des Dopings gannen, die Probleme des Dopings zu bespre-chen, ging es vor allem um jene Substanzen, diesuch eines Spielers, selbst oder auf Anstiftungstimulierende und enthemmende Wirkungen ver-einer anderen Person seine mentale und körp

Li5_e

OVERVIEW OF LITHIUM ION BATTERIES Meeting the Needs of Portable Electronic Devices: Lithium Ion Batteries • Overview Panasonic lithium ion batteries, products of Panasonic’s long experience with batteries and leading-edgebattery technology, are excellent sources for high-energy power in a variety of portable devices, such as por-table computers and cellular phones. Light weight and

Copyright © 2008-2018 All About Drugs