Vitalaire.nl

AANVRAAGFORMULIER VOOR ZUURSTOFBEHANDELING THUIS
Volledig in te vullen en te ondertekenen door behandelend arts.


FAX 040-2503515 - TEL 040-2503502 - E-mail: [email protected]

PATIENT- en VERZEKERINGSGEGEVENS
Dhr / Mw …………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Naam zorginstelling (indien van toepassing) ……………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. GEGEVENS VOORSCHRIJVER

Handtekening arts
Naam ……………………………….
Functie …………………………………
………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………….……………Faxnr ………………………….……… ………………………………………………………………. GEGEVENS APOTHEEK VAN DE VERZEKERDE

Naam + Woonplaats ……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer
……………………………. Faxnummer .……………………………….
DIAGNOSE

□ Longcarcinoom of –metastasen □ Anders : ………………………………………………………………………………………………………. ARTERIËLE BLOEDGASWAARDEN ZONDER O2
*Geldt alleen voor KZT en OZT
EERSTE METING
TWEEDE METING*
Datum ………………
Datum : ………………
CONTRA INDICATIES
□ Eerder behandelde zuurstof radicaalschade aan de long □ Te sterk werkende schildklier □ Gebrek aan vitamine C, E of glutathion
CO-MEDICATIE

□ Trastuzumab (Herceptin®) □ Chloorpromazine AARD ZUURSTOFTHERAPIE

Korte termijnbehandeling (KZT). (Machtiging voor 3 maanden).
Criteria : PaO2 < 8.0 kPa bij ontslag uit ziekenhuis. 2e Meting noodzakelijk na 3 mnd. Onderhoudsbehandeling (OZT) bij chronische hypoxemie
Criterium : PaO2 < 8.0 kPa gemeten overdag in rust met kamerlucht. Alleen tijdens inspanning.
Criterium : PaO2 < 7.3 kPa OF SaO2 < 88% gemeten tijdens inspanning zonder O2. Alleen gedurende de nacht.
Criterium : nachtelijke PaO2 < 7,3 kPa OF SaO2 < 88% gemeten zonder O2. Terminaal stadium.
Clusterhoofdpijn
Criterium : 1e indicatie wordt gesteld door de neuroloog. DOSERING EN GEBRUIKSDUUR
Aantal uren per dag : …………. L/min bij inspanning : …………. Streefwaarden : PaO2 > 8.0 - 9.3 kPa of > 90% MOBILITEIT BUITENSHUIS

□ Beperkt tot 1 à 2 uur, een paar keer per week. □ >3 uur dagelijks (Overweeg zuurstofbesparende methode bij hoge mobiliteit buitenshuis). OVERIG RELEVANTE INFORMATIE
- Rookt verzekerde ? □ Ja □ Nee - Gebruikt verzekerde één van onderstaande hulpmiddelen ? - Zijn andere zorgverleners betrokken ?

Source: http://www.vitalaire.nl/documents/Aanvraagformulier-zuurstofbehandeling-thuis.pdf

hercules.gcsu.edu

The abstract is a summary of the contents of the paper. It begins on anew page. It should be a single paragraph (not indented and NOTjustified) of no more than 960 characters, including punctuation andspaces. Reviews or theoretical articles should use 75 to 100 words andempirical studies should use 100 to 120 words. All numbers, except thosebeginning sentences, are typed as digits. The abstra

cbrc.kaust.edu.sa2

CASODEX® (bicalutamide) TABLETS DESCRIPTION CASODEX® (bicalutamide) Tablets for oral administration contain 50 mg of bicalutamide, a non-steroidal antiandrogen with no other known endocrine activity. The chemical name is propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2- methyl-,(+-). The structural and empirical formulas are: Bicalut

Copyright © 2008-2018 All About Drugs