Whiplash-behandelingen

Behandelmethodes;
Ter handreiking, heb ik hier een aantal behandelmethodes verzameld die vaker tot veel,
toegepast worden bij indicatie Whiplash en Whiplash-“verdacht”.
Bedenkt wel goed, niet alles werkt bij iedereen. De een kan direct al heel veel baat hebben bij een
behandeling, terwijl die behandeling bij een ander de klachten alleen maar verergert. Bovendien
wil direct resultaat NIET automatisch zeggen dat er op langere termijn óók succes geboekt zal
gaan worden.
Behandelmethoden zijn in te delen in 3 hoofd groepen, als het gaat om gerichtheid nl; De
lichamelijke aanpak, De geestelijke aanpak en de Gecombineerde aanpak. Er zijn (als je het i-net
moet geloven) nog véél meer behandel methoden. Als je alles moet geloven dan is iedere
aangeprezen methode "de Beste", maar in de praktijk blijkt dat er niet één is die "bewezen"
resultaten bied ! Wél geeft reguliere hulp de beste houvast. In ieder geval genieten zij méér
sympathie van overige behandelaars en verzekeraars. Dit laatste is "goed" te weten als men te
maken heeft met een vergoedende partij want men kán het risico lopen dat men "niet" reguliere
behandelmethoden achteraf NIET financieel ondersteunen. Het is dus verstandig om "vooraf"
inlichtingen in te winnen.
Daar naast wil ik op nog een punt wijzen, nl; belangen !
Helaas is ook in de wereld van behandelaars, de Whiplasher een graag geziene gast. Vooral als
het gaat om niet reguliere zorg. Helaas moet ik constateren dat ook in deze groep handig misbruik
gemaakt word van het feit dat Whiplash "moeilijk" of zelfs "niet" definieerbaar is. Wees daarom
extra alert bij het zoeken naar een behandelmethode !
Therapieën
Pijnbestrijding
Copyright 2008 Whiplashinformatie.nl - Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen naar: [email protected] Therapieën

Acupunctuur:
Door middel van naalden wordt het Qi-gevoel opgewekt bij een patiënt. Deze naalden kunnen als
resultaat hebben:
* een betere doorstroming van energie;
* het opheffen van een energieblokkade;
* de hoeveelheid energie verhogen;
* de hoeveelheid energie verlagen;
* de kwaliteit van de energie verbeteren.
Acupunctuur heeft niet bij iedereen hetzelfde effect. De behandelingen zijn dan ook anders per
persoon. De kosten van een behandeling verschillen per acupuncturist. En of deze vergoed
worden, hangt van de verzekeraar en de polis af. Voor meer informatie: www.acupunctuur.nl
APS-therapie:
APS-therapie is nog niet zo bekend in Nederland. Een APS-apparaat maakt zenuwimpulsen aan
zoals het lichaam doet als dit gezond is. Door deze impulsen wordt de stof Adenosine Trifosfaat
(ATP) aangemaakt. Dit zorgt voor energie, leven, groei en herstel in een lichaam. Zo krijgt het
lichaam de kans om zichzelf te genezen. Het is alleen wel noodzakelijk om een eigen apparaat
aan te schaffen, omdat dagelijkse behandeling nodig is.
De kosten zijn eventueel wel te delen met kennissen die er ook gebruik van willen maken en een
financieringsregeling is ook mogelijk. Het wordt niet vergoed door de verzekeraars.
Voor meer informatie kijk op: http://www.apstherapy.nl
Bonati Laser Procedure:

Ondanks dat deze behandelingen zéér omstreden zijn, heb ik besloten om hem wél te benoemen
! Niet om hem als "waardevol" te bestempelen maar om te zorgen dat u aan deze omschrijving
hier terug denkt, als hij genoemd word.
De Bonati Laser Procedure is een vinding van Dr.Bonati.
Copyright 2008 Whiplashinformatie.nl - Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen naar: [email protected]

(Vervolg) Bonati Laser Procedure:

Hij word ook wel "wonder dokter" genoemd. Dit is een ingreep die met behulp van
arthroscopische chirurgie verschillenden klachten, waaronder de whiplashklachten zou kunnen
verminderen of zelfs helemaal laten verdwijnen. Er wordt een naald ingebracht naar de afwijkende
tussenwervelschijf. Over de naald worden kleine holle buisjes geschoven met een oplopende
diameter tot een gaatje ontstaat van een kleine centimeter. Met een aan een glasvezelkabel
gekoppeld uiterst klein videocameraatje – een endoscoop – wordt het probleemgebied 40 maal
vergroot via een monitor. De chirurg verwijdert, kijkend naar de monitor, met kleine instrumenten
en/of met behulp van laser de beklemmingen rond de tussenwervelschijf waarbij de druk op de
zenuw en het ruggenmerg wordt opgeheven
Deze ingreep wordt alleen maar in Amerika gedaan. Als het goed is, is er een chirurg in Duitsland
ook erg ver in de techniek, maar hier weet ik de naam niet van. De kosten van deze operatie zijn
erg hoog, nl. vanaf US$ 20.000,-. Dit wordt niet vergoed door ziekenfonds of particuliere
ziektekostenverzekeringen. De omstredenheid wordt onder andere op skepsis onder de loep
genomen!
Voor meer informatie kijk op: skepsis
Chiropractie:
Óók deze methode geeft mij als ervaringsdeskundige enorme twijfel! Chiropractie helpt zo gezegd
bij scheefstand van de ruggenwervels. Hierdoor kunnen er zenuwen af worden gekneld. Door het
“kraken”, worden de wervels losgemaakt en gaan ze op een andere manier staan. Dit kan
klachten verminderen of na verloop van tijd laten verdwijnen. Óf zelfs enorm verergeren, maar
daar voor moet je zélf nuchter nadenken om dat te bedenken.
Men gaat vaak als volgt te werk.
Voor er wordt behandeld, vindt er een gesprek plaats en als er foto’s zijn gemaakt, worden deze
opgevraagd. Ze gaan dus nooit zomaar behandelen! . Mijn opgedane kennis over whiplash leert
dat een Whiplash zélden of nóóit te zien is op foto`s! Was dat maar waar dan was het
letselschadeverhaal óók niet zo`n drama ! Dus als het waar is wat ze zeggen, is het feitelijk al
verloren moeite om naar een Chiropractor te gaan.

De behandeling van de chiropractor is alleen niet voor iedere whiplashpatiënt een oplossing. Er
bestaat altijd de kans dat de klachten verergeren. Zorg dus dat de chiropractor is aangesloten bij
de NCA. Dan wordt de kwaliteit van die chiropractor gegarandeerd. Hier geeft men het eigenlijk al
voorzichtig toe !
De kosten zijn ongeveer € 38,-. Deze worden bij de meeste verzekeraars vergoed tot een
maximaal bedrag per jaar. Dit bedrag verschilt. Het valt vaak onder de alternatieve geneeswijzen.
Voor meer informatie kijk op: http://www.chiropractie.nl
Copyright 2008 Whiplashinformatie.nl - Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen naar: [email protected]
DBC:
DBC (Documentation Based Care) is een behandeling die aangeboden word door de DBC-groep.
Zij zijn een fysiotherapeutische hulpverlener die eigen fitnessapparatuur ontwikkeld hebben.
Momenteel is behandeling mogelijk in 10 vestigingen verspreid door Nederland. Behandelingen
zijn bedoeld voor mensen met chronische rug-, nek-, schouder klachten. De eigenlijke
behandeling is gericht op het verbeteren van uw coördinatie, uw mobiliteit en uw kracht, waardoor
uw klachten geleidelijk zullen afnemen.
Of deze behandelingen geschikt zijn voor specifieke whiplash, is niet bekend ?
Afhankelijk van de soort behandeling, is vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk in bepaalde
gevallen mogelijk. Dit is waarschijnlijk al weer achterhaald nu blijkt volgens bepaalde bronnen dat
Achmea de eigenaar op de achtergrond is geworden.

Voor meer informatie kijk op: http://www.dbc.nl
Fysio-fitness:

Fysio-fitness is fitnessen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Na een lange tijd van pijn,
verslappen de spieren vaak omdat ze niet gebruikt worden of in ieder geval minder. Het is dan erg
belangrijk dit langzaam weer op te bouwen. In een gewone sportschool zijn vaak te zware
gewichten en het is erg moeilijk in te schatten wat je wel en niet aankan. Daarom is dit een veilige
manier om toch lichaamsbeweging te krijgen en de belastbaarheid van je lichaam en dus spieren
weer op te bouwen.
De kosten worden gezien als fysiotherapie en dus met een doorverwijzing van de huisarts 9 tot 18
keer vergoed.
Voor meer informatie kijk bij uw fysiotherapeutisch centrum in de buurt !
Manuele therapie:
Een manuele therapeut heeft na de opleiding voor fysiotherapeut nog een vervolg studie manueel
therapeut gevolgd. Een behandeling van een manuele therapeut heeft als doel de functie van de
gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie. De
manuele therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te
stabiliseren door middel van training. Soms maakt hij/zij ook gebruik van het “kraken”. Dit moet je
echter nóóit laten doen als er mogelijk spraken is van een whiplash ! Hier voor is er té weinig
bekend over de werkelijke schade bij whiplash, waardoor de kans op verslechtering enorm groot
kan zijn.
De kosten worden voor een deel of in het geheel vergoed. Dit ligt aan de soort verzekering en aan
het pakket.
Voor meer informatie kijk op: http://www.manther.nl
Copyright 2008 Whiplashinformatie.nl - Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen naar: [email protected]

Mensendieck cq Cesar therapie:

Oefentherapie-Mensendieck ook bekend als Cesar therapie, heeft als motto: Hoe beter je met je
eigen lichaam kunt omgaan, hoe langer je actief kunt blijven. De oefentherapeut geeft
houdingsadviezen en praktische tips die moeten leiden tot een goed evenwicht tussen belasting
en belastbaarheid van de nek. M.a.w.: vermindering van de belasting op de nek door het aanleren
van een goede houding en efficiënt spiergebruik. Om ervoor te zorgen dat je de houding
gemakkelijker vol kunt houden wordt de kracht, conditie en coördinatie van rug en nekspieren
vergroot, afgestemd op het individuele nivo van de patiënt. Om goed met de pijn om te kunnen
gaan, is het belangrijk dat je goed kunt ontspannen. Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling door de oefenterapeut-Mensendieck.
Behandeling geschied na verwijzing van een arts.
De kosten verschillen. Deze worden voor een deel of in het geheel vergoed. Dit ligt aan de soort
verzekering en aan het pakket.
Vo
or meer informatie kijk op: http://www.mensendieck.nl
Osteopathie:
Is van oorsprong een Amerikaanse alternatieve geneeswijze. Deze methode is niet bepaald
zachtzinnig en heeft veel weg van kraken. D.m.v. diverse technieken beoordeelt men waar of dat
de wervel (verkeerd) functioneert, en probeert men het functioneren te herstellen. Deze methode
is niet geschikt voor het aanpakken van whiplash klachten, gezien kracht uitoefenen bij nektrauma
wat niet exact in beeld te brengen is, altijd funest is !

De kosten zijn ongeveer € 61,30. De kosten worden door alle verzekeraars vergoed.
Voor meer informatie kijk op: http://www.osteopathie.nl
Van Gemert therapie:
Het werkt d.m.v. brillenglazen met prisma's (speciale slijpingen waardoor het beeld opschuift). De
heer Van Gemert, die deze behandeling ontwikkeld heeft, is een opticien/optometrist. In de
polikliniek "Van Gemert Therapie" werkt een team van mensen, waar onder ook een aantal
fysio/manuele-therapeuten .
De behandeling houdt dus in: het herstellen van de natuurlijke spierbalans door het beïnvloeden
van de visuele informatie die bij de hersenen binnenkomt. De prismaglazen sturen de stand van je
ogen zodanig aan, dat zij gaan doen wat de hersenen niet meer juist doen: Het over elkaar heen
laten vallen van het linker en rechter beeld. Er komen nog een aantal andere belangrijke
oogmeetkundige en neurologische aspecten bij, die het behandeltraject compleet maken. Het
gaat dus om meer dan zomaar een paar prisma's in je glazen aanbrengen en het verbeteren van
je visuele waarneming.
Copyright 2008 Whiplashinformatie.nl - Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen naar: [email protected]

(Vervolg) Van Gemert therapie:

Er is jarenlang onderzoek aan vooraf gegaan. Een voorwaarde is, dat je ogen geen ernstige
oogheelkundige afwijkingen hebben.
Eerste intake is vrijblijvend. Dan wordt er gekeken of er afwijkingen zijn in de spierbalans en of
een behandeling mogelijk is.
Tweede intake wordt echter € 165,- voor doorberekend.
De kosten van de therapie tot 8 behandelingen zijn: € 680,-. Hier komen nog bij de kosten voor
het montuur van de bril en de kosten van een paar glazen.
Deze kosten worden niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.
Voor meer informatie kijk op: http://www.vangemerttherapie.nl
Neuropsycholoog:
Een neuropsycholoog is gespecialiseerd in het functioneren van het brein en de relatie daarvan
met gedrag. Zij leren mensen om om te gaan met hun beperkingen en het te kunnen accepteren.
Ze houden zich ook bezig met de verschijnselen van pijn en wat je daaraan kunt doen.
De kosten zijn verschillend. Sommige verzekeraars vergoeden een gedeelte. Dit geldt niet voor
alle psychologen. Ga hiervoor naar je huisarts. Hij of zij kan je verder helpen.
Mind-Body integratie programma:
Het Mind-Body Integratie Programma is een combinatie van thermaaltherapie en bio-energetische
bewustzijnsmethoden in een geneeskrachtig thermaalcentrum in Hongarije. Deze nieuwe
gezondheidstherapie voor whiplash is tot stand gekomen aan de hand van eigen ervaringen met
een ernstige post-whiplash en de succesvolle weg naar herstel. De thermaaltherapie geeft
ontspanning en stimuleert het lichaam. En via de bio-energetische bewustzijnsmethoden is het
mogelijk om de achterliggende oorzaak van de whiplashklachten bewust te laten worden. Voor
zover deze oorzaak neuro-emotioneel van aard is, d.w.z. z'n oorsprong vindt in (onbewuste)
ervaringen of gevoelens die in het lichaam opgeslagen zijn, is met deze therapie een aanzienlijke
vermindering van klachten en zelfs spontaan herstel van verloren functies mogelijk gebleken.
De kosten variëren.
Kijk voor meer informatie op: http://www.mbip.nl
Copyright 2008 Whiplashinformatie.nl - Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen naar: [email protected]
Pijnbestrijding

Paingone:
Pain®Gone is een medisch instrument, een laagfrequente ( 1-2 Hz) puntvormige Transcutaneous
Electronic Nerve Stimulator (Pu-Tens zenuw stimulator), waarmee u gelokaliseerde pijn of
uitstralende pijn kunt controleren of soms laten verdwijnen. De pen heeft een CE certificatie 2A. In
80% van de gevallen verlicht de pen pijnen sterk of volledig. De pijnverlichting kan uren
aanhouden. Er zijn geen bijwerkingen. De pen geeft een zeer specifieke korte elektrische puls.
Diverse onafhankelijke studies met Pu-TENS tonen aan dat de pijndrempel verhoogd kan worden
door stimulatie van triggerpoints / acupunten. Nader onderzoek brengt aan het licht dat dergelijke
stimulatie endorfine vrijmaakt. De endorfine zijn verantwoordelijk voor de pijnstilling. Door een
bepaalde frequentie van elektrostimulatie te kiezen kunnen gewenste endorfine worden
vrijgemaakt. Zo worden enkefaline en ß-endorfine, veelal krachtig lichaamseigen pijstillende
stoffen, specifiek door stimulatie met lage frequentie < 4 Hz vrijgemaakt.
De kosten zijn € 47,50 inclusief BTW en exclusief € 4,00 verzendkosten. De kosten kunnen
vergoed worden met een doorverwijzing van de huisarts.
Voor meer informatie kijk op: http://www.takecare.nl
Ibuprofen-gel:
Pro-fit Ibuprofen-gel bevat 5% Ibuprofen. Ibuprofen heeft een weldadige werking op spieren en
gewrichten.
De stof ibruprofen is nu opgelost in een transparante gel. De gel geeft direct een verkoelend effect
en hoeft alleen op de huid te worden gebracht en uitgesmeerd. Wrijven of masseren is niet nodig.
Pro-fit Ibuprofen-gel is ideaal bij kneuzingen, overbelasting en chronische spier- en
gewrichtspijnen. De gel werkt pijnstillend en ontstekingsremmend.
De kosten zijn € 9,90 voor 100 gram.
Voor meer informatie kijk op: http://www.ibuprofengel.nl
Spiroflor SRL Gelei:
Behandeling van pijn, zwellingen, ontstekingen en stijfheid van spieren en gewrichten, zoals
reumatische pijnen, stijve nek, tennisarm, spit en als nabehandeling van blessures. Bevat per
100g: 10 g Symphytum tinctuur a.u.e. HAB1, 10 g Rhus toxicodendron a.u.e., 5 g Ledum tinctuur
a.u.e. HAB1, in geleibasis met Hamamelisextract HAB.
Gelei 2-3 x daags op de pijnlijke plek aanbrengen en licht inmasseren. Huid afdekken om vlekken
in kleding te voorkomen. Tube à 80 en 150 gram. Ook verkrijgbaar als crème. Let op Niet
gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.
Copyright 2008 Whiplashinformatie.nl - Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen naar: [email protected]

Slot woord:

De hier boven besproken behandelvormen én pijnbestrijdings middelen, zijn de meest
gesignaleerde vormen. Dat neemt NIET weg dat er niet méér te vinden is. Dat ze hier niet
genoemd zijn, zegt dus niets over de kwaliteiten dan wel resultaten.
De lijst is terug te vinden op onze webpagina via de weblink “Behandelingen”. Echter omdat niet
iedereen de beschikking over internet heeft, heb ik deze lijst om gezet naar een printbaar
document, zodat u het uit kunt printen voor uw familie, vrienden of kennissen, welke kampen met
Whiplash klachten.
Ik houd me voortdurend op de hoogte van mogelijke wijzigingen of aanvullingen. Deze zal ik
zodra daar spraken van mocht zijn, direct wijzigen op de site. Maar óók dit printmodel zal dan
aangepast worden. Het is dus verstandig om af en toe te kijken óf er spraken van vernieuwing is
en het nieuwe document te downloaden indien blijkt dat het vernieuwd is.
Dit document geeft géén aanleiding om aansprakelijkheid af te dwingen. De informatie is bedoeld
om U een beter beeld te geven van de mogelijkheden én de mogelijke nadelen. De uiteindelijke
verantwoording voor het starten van een van de besproken behandelingen ligt bij de betreffende
behandelaar én u zelf.
Ben u zelf er vanb bewust dat er een héél groot eigenbelang bestaat bij de diverse behandelaars.
Ik raad dan ook altijd aan om het een en ander NIET alleen met de behandelaar in spé te voeren
maar in eerste instantie met uw huisarts !
Laat in geval van Whiplash óf Whiplash-verdachte klachten, nóóit welke vorm van kracht dan ook
toepassen, zónder dat duidelijk op foto`s, MRI etc. aangetoond letsel bestaat ! De kans dat uw
klachten anders alleen maar toe nemen, is vele malen groter dan dat er herstel te verwachten is.
Ik hoop dat u middels dit document over “behandelmethodes” een beter beeld krijgt over wat wél
of niet wensbaar is in uw geval. Ik wens u héél erg veel succes met het vinden van de juiste weg
en vooral een goed herstel !
Voor méér informatie: whiplashinformatie.nl
Óók kunt u ons forum bezoeken.
Voor vragen kunt u ook mailen
Vrgr, Paul van Doormalen
Copyright 2008 Whiplashinformatie.nl - Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen naar: [email protected]

Source: http://www.whiplashinformatie.nl/documenten/website-pdf/Whiplash-Behandelingen.pdf

Drtp_azrob_proj

2005-2006 Field Guide to Antibiotic Therapy I N T R O D U C T I O N Proper antibiotic selection requires a knowledge of hostrosyphilis because of limited penetration into the centralfactors (e.g., immune function, comorbid diseases, andnervous system. Similarly, cefotaxime has activity againstage);

sccgov.org

Non-Nicotine Nicotine Replacement Therapy (NRT) Products Varenicline Bupropion SR Oral Inhaler Nasal Spray 3) Provide patient with the prescriptions(s). 2) W MD/P In order for patient to receive medications(s) to quit smoking, he/she must obtain a certification of completion from a smoki0.5 mg,1 mg tablet Rx Chantix tablet 150 sustained-release Rx Zyban vapor 4mg inhaled

Copyright © 2008-2018 All About Drugs