Ce-signado – signifo por la laborprotekto

LA DEVIGO DE PRODUKTANTO
DEVIGO DE LABORDONANTO
KIO ESTAS LA CE-SIGNADO?
AŬ DE MERKAT-ENKONDUKANTO
La uzad-instrukcio respektive la produkt-priskribo Multaj produktoj, kiuj aperas sur la
La produktanto devas plenumi la leĝajn normojn pri estas fundamenta parto de sekura uzado.
merkato en la Eŭropa Ekonomia Spaco,
produkt-sekureco. La sekurec-pruvo okazas en devas porti la CE-signadon.
precize regulita procedo („procedo de la Labordonantoj devas principe zorgi pri la
Unuavice tio koncernas teknikajn
plenumado de uzad-instrukcioj.
konformeco“). En multaj kazoj la produktanto rajtas produktojn, kiel ekz. maŝinojn, protekt-
atesti memstare la konformecon. Sed por tre ekipaĵojn sed ankaŭ ludilojn.
danĝeraj produktoj, farantoj devas komisiieksterentreprenan institucion al speciala ekzameno(„ekzameno pri konstruspecimeno“).
Signifo de la CE-signo en la praktiko
Per la CE-signado la produktinto konfirmas,
ke la produkto plenumas certajn

Ankaŭ se produkto portas la CE-signadon, la uzado La CE-signo ne estas kvalitsigelo, sed estas la sekurecpostulojn minimumajn.
indiko, ke produktanto efektivigas la minimumajn prilabormaŝinoj ne ĉiuj danĝerlokoj eviteblas Absoluta sekureco – en la senco ke „nenio plu teknikrilate. Tamen la produktanto estas devigita, povos okazi“ - neniel estas atestata, sed nur eviti laŭeble bone ĉi tiujn riskojn kaj atentigi pri Uzante CE-signitan laborilon la labordonanto sekureco, kiu dependas nelaste de teknikaj eblecoj restaj danĝeroj en la uzadinstrukcio.
povas fidi je la plenumo de sekurecaj kaj sanecaj postuloj ĝis kiam kontraŭa indiko ne montriĝas.
La minimumaj sekurec-postuloj estas regulitaj en Se la produktanto ne atingeblas, la merkat- Se aperas duboj pri la sekureco de CE-signita leĝaj normoj por apartaj produkt-grupoj. Tiuj leĝaj enkondukanto havas la samajn devigojn. La labor-rimedo, ekz. ĉar okazis akcidento, la normoj por produktoj kun la CE-signado bazas sur sekurecpostuloj ankaŭ estas plenumendaj, se labordonanto devas ekzameni la aferon, ĉar unuecaj direktivoj de la EU kaj egalas en la tuta memfarita produkto nur disponas por propra uzo aŭ homoj povus esti endanĝerigitaj. Antaŭ plua Eŭropa Ekonomia Spaco. Ĉu el Irlando, ĉu el se produkto estas importita el lando ekster la uzado la produktanto aŭ la merkat-enkondukanto Cipro, la produkto devas esti samsekureca.
estu konfrontita kun tio difekto por atingi riparon.
Sed la respondeco por la plua uzo restas ĉe la Kelkaj produktoj CE-signitaj estas uzataj
ankaŭ ĉe la laboro. Ankaŭ por tiuj labor-
Uzad-instrukcio
rimedoj validas la normoj, do ili devas porti
Se ne eblas korekti la difekton, tiam aliaj protekt- la CE-signadon:
La leĝaj normoj pri produkt-sekureco
aranĝoj estu enkondukitaj aŭ la plua uzado estu devigas la faranton kunliveri uzad-
instrukcion aŭ produkt-priskribon.
La minimuma enhavo de la uzad-instrukcio (ekz. por maŝino) respektive de la produkt-priskribo (ekz. por persona protekt-ekipaĵo) estas ankaŭregulita en la koncerna normo.
M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A REKOMENDOJ POR NOVAĈETOJ
LEĜAJ NORMOJ
Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ IN O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A Insistu pri la „sekureco“ de la produkto, ekz.
Laborprotekto
B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O per konforma formulado de la aĉetkontrakto.
R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I § 33 alineo 3 cifero 2 kaj § 70 alineo 1 cifero1 L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J de la leĝo pri protekto por laborprenantoj, M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ricevante produkton kontrolu la kompletecon, Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ IN O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J aparte la ĉeeston de protektiloj kaj de la L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B OR I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I Minimumaj postuloj por kelkaj produktoj
L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J Informiĝu pri sekura uzado ĉe la produktanto M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O Antaŭ ekfunkciigi la novan produkton tralegu R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ IN O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A Uzu la prudukton nur en la maniero difinita de B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O Niederspannungsgeräteverordnung 1995 -NspGV Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A Ŝ I N O J L A B O R I L O JM A Ŝ I N O J L A B O R I L O J M A LABORILOJ ŜINOJ LABORILOJ MA
Zorgu pri la realigo de la sekur-aranĝoj Dekreto pri simplaj premtenujoj, Einfache Druckbehälter-Verordnung, originala leĝnumero Informu kaj instruu la laborprenantojn pri la Medizinproduktegesetz - MPG, originala leĝnumero 657/1996.
w w w . a r b e i t s i n s p e k t i o n . g v . a t
Eldonanto: Federacia Ministerio por Ekonomio kaj Laboro, Sekcio por Laborjuro kaj Laborinspektejo. Vieno, Aŭstrio.
Tradukita: Aŭstria Esperanto Federacio, ZVR 065398059.

Source: http://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/08B688F9-5221-4228-96FD-FB1B6286B1AD/0/ce_eo.pdf

Ayahuasca pack eng

The contents of this pack are enough for 1 trip. Ayahuasca (or ‘yage’) is a magic potion that has been brewed for millennia by Indian shamans (a.k.a. ‘vegetalistas’ or ‘ayahuasqueros’) in the Amazon rainforests of South-America. The word ayahuasca means ‘vine of the soul’ (‘aya’ means spirit, ancestor or soul; ‘huasca’ means rope or vine, after Banisteriopsis caapi, the mo

Use green bar stock

Your Prescription Medication Plan provides coverage for services provided by Participating pharmacies as listed below. Under this plan, benefits for preferred medications are covered at a higher benefit level. For assistance in locating a Participating Pharmacy or the RegenceRx Preferred Medication List, please visit our Web site at www.or.regence.com . Your Prescription Plan Features Mail

Copyright © 2008-2018 All About Drugs